PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Foto's

De foto's van verschillende activiteiten zijn te bekijken op

http://myalbum.com/posthoorn

 Het wachtwoord is op te vragen bij de leerkrachten of Bianca Middelveld.