PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Plusklas Buitendorpen

Plusklas van de Buitendorpen van Bijeen

 

Na de herfstvakantie starten we op de Posthoorn een “plusklas” bestemd voor de meerbegaafde leerlingen van de bovenbouw van de zes scholen in de buitendorpen van Hoogeveen. Deze klas krijgt elke woensdag les van een ervaren leerkracht en wordt gehuisvest in obs de Goudvink te Hoogeveen.

 

De keuze voor de plusklas is ontstaan uit de behoefte om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen. Met de plusklas wordt getracht om een doorlopende leerlijn op te zetten waar leerlingen uitgedaagd worden en op een effectieve wijze worden begeleid in hun schoolloopbaan. 


Terug naar overzicht »