PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Gezonde school
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

In het schooljaar 2017/2018 bestaat het team uit: v.l.n.r.

Boven v.l.n.r.

 

Tijmen Maakal Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Rosan Tissingh Groepsleerkracht
Annamarieke Edens-Du Prie Groepsleerkracht
Géke Pinxterhuis-Morssink Locatiedirecteur
Aswin Mulder Onderwijsassistent

Onder v.l.n.r.

 
Sanne Leuninge IB-er, Groepsleerkracht 
Rianne Rosendal Groepsleerkracht 
Ingrid Hulzentop Groepsleerkracht
Sanneke van der Veen Groepsleerkracht
Vincent Mennenga Groepsleerkracht
   
   

Samen vormen we een enthousiast en gemotiveerd team dat sturing geeft aan vier combinatiegroepen.

In het schooljaar 2017/2018 is er voor de volgende indeling van de groepen gekozen:

Groep Leerkracht
1/2 juf Ingrid 
3/4

juf Rosan
juf Rianne 

5/6 meester Vincent
7/8 juf Annamarieke
juf Sanne