Posthoorn. Waarde(n)vol onderwijs!

Welkom bij OBS de Posthoorn


Posthoorn. Waarde(n)vol onderwijs!

Fijn dat u de website van Openbare Basisschool De Posthoorn bezoekt. De website is bedoeld om informatie over onze school te vinden, zodat u een beeld krijgt van hoe het er bij ons aan toe gaat op school. We wensen u veel plezier bij het bekijken van onze site! Om echt een goed beeld te krijgen van onze school, raden wij u aan om onze school te komen bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze directeur, Ilona van Leuveren. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt u rondgeleid door onze school en is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

De Posthoorn is een echte dorpsschool in de kom van het dorp Pesse. De school wordt bezocht door ongeveer 95 leerlingen, zowel uit Pesse als het buitengebied. Onze leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen.   

De uitgangspunten van Sociaal Emotioneel Leren (SEL) liggen onder alle lessen die er worden geven. We geloven in de aanpak van "Elke dag samen een beetje beter." We zijn trots op ons grote en groene schoolplein, onze bibliotheek in de school, het feit dat we een gezonde school zijn, onze ateliers en de aandacht die er is voor buiten, bewegend en spelend leren. 

 

 


 Wij zijn onderdeel van stichting      

 


Bezoekadres  -  Crerarstraat 6b  -  7901 AE Hoogeveen  -  Postadres  -  Postbus 2113  -  7900 BC  Hoogeveen
Tel.nr.                0528- 23 45 99Emailadres:        info@bijeen-hoogeveen.nl