Nieuwsbrieven & actuele informatie.


De dagelijkse gang van zaken met actuele informatie wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina en op Instagram.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/ en/of OBS De Posthoorn (@posthoorn_pesse) • Instagram-foto's en -video's
 
 
Nieuwsbrieven obs De Posthoorn
- september 2023
- oktober 2023
- november 2023
- december 2023

Plannen voor een vernieuwd en groener schoolplein
Dit schooljaar zal in het teken staan van voorbereidingen en acties om ons grote schoolplein een upgrade te geven. Met het plaatsen van nieuwe, hogere hekken rondom de pannakooi en de aanschaf en plaatsing van een multikorf zijn hiervoor de eerste stappen gezet. 
Wij willen in elk geval graag meer natuurlijke schaduw, meer groen en meer mogelijkheden om onze schooldag onder andere door een uitdagende inrichting van ons schoolplein, nog dynamischer te kunnen maken. 
Onze leerlingenraad heeft afgelopen zomer de wensen van de leerlingen in kaart gebracht, ons team heeft hun wensen uitgesproken, de ouders die deel uitmaken van de werkgroep Nieuwe Schoolplein hebben dat onlangs ook gedaan. Zij kijken ook met name mee naar de praktische uitvoerbaarheid en een haalbaar onderhoudsplan. Op het moment van schrijven (november) worden al deze zaken naast elkaar gelegd en wordt een concept-ontwerp gemaakt. Nadat het concept is aangepast/goedgekeurd, begint het aanvragen van de diverse beschikbare subsidies. Ervaring van andere scholen is dat vooral het stuk financiering veel tijd vraagt. 
Dat een vernieuwd schoolplein een grote wens is, die mogelijk niet in 1x uitvoerbaar is, mag duidelijk zijn. Wij hopen dat, als alles meezit, uiterlijk in het najaar van 2024 de schop de grond in zal gaan. We willen hierbij vooral gebruik maken van lokale partners als dat mogelijk is! Uiteraard zijn we hiervoor o.a. afhankelijk van het wel/niet verkrijgen van subsidies, hulp en zaken waar we maar heel beperkt invloed op hebben.