Overblijven


Alle dagen gaan alle leerlingen even lang naar school (8.30-14.00 uur) en blijven zij tussen de middag samen over. Doordat er gekozen is voor een vorm van continurooster waarbij alle leerlingen tussen de middag op school pauzeren, heeft school de zorgplicht om de tussenschoolse opvang te organiseren. Teamleden zijn verantwoordelijk voor de pleinwacht en ouders ondersteunen hen daarbij. Alle gezinnen worden hiervoor ingeroosterd door de overblijfcommissie (11.45-12.30 uur, ongeveer 4 x per jaar). Op die manier dragen alle personeelsleden en gezinnen een steentje bij. De overblijfcommissie bestaat uit Chantal Luttje en Elles Veld. Alle ouders ontvangen het rooster via Parnassys en via Parro. 

We gaan er in deze hybride vorm vanuit dat een van de ouders of een andere vertegenwoordiger van het gezin er op de ingeplande dag is. Als u om welke reden dan ook op de ingeroosterde dag niet kunt/wilt helpen, vragen we u om zelf voor een vervanger te zorgen. In Parro is hiervoor een speciale groep gecreëerd om zo uw vervangingsvraag te kunnen delen met de andere ouders (AVG-proof).