Openbare school


Openbare school: Waar Verhalen Samenkomen
De openbare school is bij uitstek de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld. 
Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare basisschool is democratie geen 'hol' begrip.  Ze wordt zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. Dat maakt openbaar onderwijs bijzonder.

Kernwaarden van het openbaar onderwijs
- gelijkwaardigheid
- vrijheid
- ontmoeting
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. Je kunt ze gebruiken als toetssteen of kompas en je bij alles wat je doet afvragen: Past dit wel bij onze waarden? Draagt het bij aan onze fundamentele opdracht richting de samenleving? Het zijn ook waarden waarop we elkaar aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden. 

Gelijkwaardigheid
Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.
Vrijheid
Op de openbare scholen kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van een ander.
Ontmoeting
Op de openbare school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. 

Een openbare school haalt de wereld de klas in en laat leerlingen hun waarden en idealen ontdekken.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Bijeen Hoogeveen
Onze school is een school van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Bijeen Hoogeveen. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, geen discriminatie en geweld. Als openbare school bieden wij onze lessen niet vanuit een bepaalde religie of levensovertuiging aan. 

Kenmerkend voor onze school
Kleinschalig klassikaal onderwijs met veel aandacht voor het individu, normen en waarden, veel aandacht voor sociale emotionele ontwikkeling, betekenisvol onderwijs waarin de waarden actief geoefend worden, goede sfeer in de klassen waarin leerlingen zichzelf mogen zijn, oefenen met democratische waarden en elkaar écht ontmoeten.