Gezonde school


De Posthoorn staat voor waarde(n)vol onderwijs. Een van de waarden die wij onze leerlingen mee willen geven in het leven, is het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. We zijn gecertificeerd als "Gezonde School" voor het onderdeel: 
- Sport&Beweging 

Dat betekent dat wij aantoonbaar (veel) aandacht besteden aan gezond eten & drinken,  het belang van sport & bewegen en het bevorderen en bewaken van de veilige en prettige sfeer op onze school.  Te denken valt dan aan: 
- het promoten van water drinken in de ochtendpauze,
- het leren maken van gezonde traktaties,
- deelname aan het Europees Schoolfruitprogramma
- het hele schooljaar vaste groente- en fruitdagen (3x per week)
- het aanbieden van smaaklessen in onze onder- midden- en bovenbouwgroepen,
- gymlessen door een vakleerkracht bewegingsonderwijs,
- planmatig werken aan sociaal emotioneel leren van onze leerlingen (SEL).
Door deze maatregelen werken we preventief en oefenen we veel invloed uit om onder andere pestgedrag op onze school zo veel mogelijk te voorkomen en onze leerlingen kennis te laten maken met de voordelen van het hebben van een gezonde leefstijl. We geven als leerkrachten daar ook zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld in. Meer informatie over ons gezonde schoolbeleid en de dingen die we doen vindt u in onze Schoolgids 2023-2024.

Het mogelijk om u aan te melden voor de sportieve nieuwsbrieven die worden verstuurd door onze sportfunctionaris voor de gemeente De Wolden en Hoogeveen: Melissa Hesse. Aanmelden kan via de volgende link: Mark-I Marketing Automation Software - (activehosted.com)

Europees Schoolfruitprogramma 2023-2024
Op de Posthoorn wordt gewerkt met vaste fruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Onze leerlingen nemen dat op die dagen zelf mee van huis. Een deel van het jaar wordt er echter vanuit het Europees Schoolfruitprogramma gratis groente en fruit verstrekt aan onze leerlingen. Er wordt gedurende deze periode 3x per week Europees Schoolfruit gegeten door onze leerlingen. Door het samen eten van diverse soorten fruit en groente, maken onze leerlingen kennis met de uiteenlopende soorten en stimuleren wij het eten van een gezonde pauzehap. In combinatie met het actief promoten van het drinken van water in de ochtendpauzes en het in elke groep aanbieden van een aantal smaaklessen per jaar, willen we een onze leerlingen een gezonde voedingsleefstijl aanleren en meegeven. 

JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht
Wij promoten een gezonde leefstijl en willen onze leerlingen ook graag deze gezonde leefstijl meegeven voor de rest van hun leven. Genoeg beweging draagt bij aanhet krijgen en behouden van een gezond gewicht. Elke maand delen wij met u een JOGG-weetje vanuit het thema "Gratis Bewegen." U vindt deze weetjes hieronder terug:
- September 2023
- Oktober 2023
- November 2023
- December 2023

Sportkalender 2023-2024 van Actief Jong Hoogeveen.

EETteam Hoogeveen
Ouders/verzorgers kunnen bij het EETteam terecht met al hun vragen over voeding van hun kind(eren) tot en met 17 jaar. In deze folder vindt u meer informatie over dit EETteam.