Gezonde school


De Posthoorn staat voor waarde(n)vol onderwijs. Een van de waarden die wij onze leerlingen mee willen geven in het leven, is het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. We zijn gecertificeerd als "Gezonde School" voor de onderdelen: 
- Voeding
- Sport&Beweging 
- Welbevinden (nieuw sinds juni 2020!)
Dat betekent dat wij aantoonbaar (veel) aandacht besteden aan gezond eten & drinken,  het belang van sport & bewegen en het bevorderen en bewaken van de veilige en prettige sfeer op onze school.  Te denken valt dan aan het promoten van water drinken in de ochtendpauze, het leren maken van gezonde traktaties, gymlessen door een vakleerkracht bewegingsonderwijs, planmatig werken aan sociaal emotioneel leren van onze leerlingen (SEL). Door deze maatregelen werken we preventief en oefenen we veel invloed uit om onder andere pestgedrag op onze school zo veel mogelijk te voorkomen en onze leerlingen kennis te laten maken met de voordelen van het hebben van een gezonde leefstijl. We geven als leerkrachten daar ook zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld in. 

Het mogelijk om u aan te melden voor de corona-beweegnieuwsbrieven die worden verstuurd door onze sportfunctionaris voor de gemeente De Wolden en Hoogeveen; Stefan Freriks. Via deze link vindt u de eerste nieuwsbrief van het beweegteam en hierin staat ook de aanmeldlink.