Kwink


Wij werken planmatig aan waarde(n)vol onderwijs. Het is onze overtuiging dat leerlingen pas tot ontwikkeling kunnen komen als zij emotioneel vrij zijn. Een veilig schoolklimaat is dan ook een voorwaarde om tot leren te komen. 
Elke week krijgen alle kinderen les in Sociaal Emotioneel Leren (SEL). Dit doen we middels de Kwink-methode. In alle groepen worden dezelfde leefregels aangeleerd: 

- Ik weet wie ik ben
- Ik weet wat ik doe
- Ik zie anderen
- En ga goed met ze om
- Ik kies voor een leuke en veilige groep


Juf Sanne is onze anti-pestcoördinator en zij coördineert alles op de Posthoorn wat met Kwink en Sociaal Emotioneel Leren te maken heeft.