Talentontwikkeling


Op de Posthoorn wordt actief gewerkt aan het ontwikkelen van eigen talenten van leerlingen, in combinatie met het maken van eigen keuzes. Dit gebeurt onder andere door het 2x per jaar organiseren van zogenaamde ateliers. In het voor- en najaar worden er voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 gedurende een periode van 4 aaneengesloten weken workshops in uiteenlopende richtingen verzorgd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld techniek, sport, natuur, kunstzinnige vorming en creatief schrijven. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk! Hierbij zoeken we nadrukkelijk verbinding met het dorp Pesse en al het moois dat Pesse te bieden heeft. De workshops kunnen door zowel ouders als bedrijven, vakleerkrachten, mensen uit het dorp (en ga zo maar door) en/of de eigen leerkrachten worden verzorgd. Onze leerlingen maken uit dit wisselende aanbod op basis van interesse en talent een eigen keuze. Dit vergroot het eigenaarschap en zo leren onze leerlingen ook keuzes te maken die reichting geven aan wat zij zelf graag willen ontwikkelen. Het vergroot ook de betrokkenheid van onze school in/bij het dorp en andersom.

Komende jaren zal het werken aan eigenaarschap bij onze leerlingen verder worden uitgebouwd.