Waarde(n)vol onderwijs


De missie van onze school is om elk kind zo zelfredzaam mogelijk te maken, zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk kunnen redden in de maatschappij. 

WaardeNvol onderwijs. 
Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat onze leerlingen emotioneel vrij zijn.  Sociaal emotioneel leren zit verweven in vrijwel alles wat we doen op school. Wij willen onze leerlingen leren wie ze zijn, dat ze er mogen zijn en dat zij ruimte  bieden aan en respect tonen voor anderen en andersdenkenden. We leren onze leerlingen veel over de wereld om hen heen. We vergroten die belevingswereld ook doelbewust en laten hen binnen onze wereldoriënterende vakken kennis maken met culturen en gebruiken die zij nog niet kennen. We leren onze leerlingen wat er voor nodig is om binnen onze democratische samenleving een plaats te vinden. In de maatschappij moet je het met elkaar, samen doen!

Waardevol onderwijs.
"Google het maar even..."  Bijna alle informatie is tegenwoordig (digitaal) beschikbaar, maar kunnen kinderen al deze informatie ook duiden en betekenis geven? Om te kunnen begrijpen hoe het werkt in de wereld en om informatie te kunnen verwerken, is het nodig dat er eerst kennis wordt vergaard, gedeeld en geleerd. Hiervoor is het nodig dat onze leerlingen goed leren lezen, schrijven, rekenen en spellen. Uiteraard worden hierbij verschillende activerende werkvormen gebruikt en maken we gebruik van een uitdagende leeromgeving om de te behalen doelen op een waardevolle manier aan te bieden. 

Echter is het een misvatting dat school alleen maar "leuk" is; leren leren is gewoon ook heel hard werken! Het vergt onder andere waarnemingsvaardigheden, planningsvaardigheden en doorzettingsvermogen van onze leerlingen. Omgaan met lastige dingen en frustratie hoort er ook bij, onze leerlingen moeten ook leren hoe ze daar mee om gaan. Maar als dat doel dan uiteindelijk, na veel inspanning van de leerling, toch weer gehaald wordt geeft dat een kind enome voldoening! Om een goed resultaat te kunnen halen, is het proces (de weg er naar toe) minstens zo'n belangrijke les. Het proces staat niet los van het resultaat, dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het leren van de basisvaardigheden voor lezen, schrijven, rekenen en spellen is in combinatie met de vergaarde informatie uit de wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek) is een voorwaarde om op de lange termijn nieuwe informatie afkomstig van verschillende bronnen met elkaar te kunnen verbinden en betekenis te kunnen geven. Het reizen met het openbaar vervoer gaat bijvoorbeeld een stuk lastiger als je de informatieborden op het station niet kunt lezen (taalonderwijs), of niet kunt uitrekenen dat je te laat bent om deze bus nog te halen (rekenonderwijs). Ofwel: zonder basiskennis vergaart een kind geen nieuwe inzichten om alles wat er gebeurt in de wereld betekenis te kunnen geven en daar vervolgens naar te kunnen handelen.