Buitengewoon verlof (extra vrije dagen)

Als ouders een extra vrije dag(en) wil aanvragen, moet dat schriftelijk bij de directeur via dit formulier. Zij is de enige die daarvoor toestemming mag geven op basis van wat in de wetgeving is vastgelegd.
Wanneer het gaat om vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om, rekening houdend met de specifieke aard van het beroep van ouders, is een tweede  (aanvullend formulier)  nodig. Dit moet worden ondertekend door de werkgever.

Wij houden ons aan het protocol Handboek Leerplicht Basisonderwijs. Dit ligt ter inzage op school. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de directeur, kunt u contact op nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen, te bereiken op nummer (0528)291416.