Buitengewoon verlof (extra vrije dagen)

Als ouders een extra vrije dag(en) wil aanvragen, moet dat schriftelijk bij de locatiedirecteur via dit formulier. Zij is de enige die daarvoor toestemming mag geven. Wij houden ons aan het protocol Handboek Leerplicht Basisonderwijs. Dit ligt ter inzage op school. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de locatiedirecteur, kunt u contact op nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen, te bereiken op nummer (0528)291416.