De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) wordt gevolgd om te bepalen hoe wij om moeten gaan met privacygevoelige informatie van onze leerlingen en het verwerken van persoonsgegevens. Op de website van Stichting Bijeen staat hierover meer informatie over hoe dit op stichtingsniveau wordt ingericht. U vindt deze pagina door de volgende link te volgen: Bijeen-hoogeveen » Ouders » AVG (bijeen-hoogeveen.nl)