AVG
De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) wordt gevolgd om te bepalen hoe wij om moeten gaan met privacygevoelige informatie van onze leerlingen en het verwerken van persoonsgegevens. Op de website van Stichting Bijeen staat hierover meer informatie over hoe dit op stichtingsniveau wordt ingericht. U vindt deze pagina door de volgende link te volgen: Bijeen-hoogeveen » Ouders » AVG (bijeen-hoogeveen.nl)

Cameratoezicht
Na een lange reeks incidenten en vernielingen op ons plein die met name buiten schooltijd plaatsvonden en waarvan herstel (hoge) kosten met zich meebracht (en brengt), is er in overleg met de MR en politie op de Posthoorn cameratoezicht ingesteld. Opgenomen beelden zijn niet toegankelijk voor het personeel, worden maximaal 4 weken bewaard en in geval van vandalisme of een ander strafbaar feit in opdracht van de directie ter beschikking gesteld van de politie. Hieraan ligt de Handreiking Cameratoezicht PO- en VO-instellingen ten grondslag. Er zijn bordjes geplaatst om betreders van het schoolplein en ons gebouw erop te wijzen dat er cameratoezicht is, om uw en onze eigendommen te bewaken.
U vindt hier het regelement cameratoezicht dat wij gebruiken in deze situatie.