Communicatielijnen obs De Posthoorn


De nieuwsbrief:
De nieuwsbrief van de Posthoorn wordt in de 1e hele schoolweek van de nieuwe maand verzonden vanuit ParnasSys en is gekoppeld aan het e-mailadres van de school (obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl). In de nieuwsbrief staan belangrijke data voor de komende periode, algemene informatie over actuele zaken en korte, informatieve berichten die voor bepaalde klassen gelden. De nieuwsbrief wordt daarnaast ook verspreid via het ouderportaal Parro.

Het ouderportaal Parro:
De app Parro (die u kunt downloaden op een smartphone of een tablet/Ipad) is gekoppeld aan ons leerling-administratiesysteem ParnasSys. Dit systeem is AVG-gecertificeerd en op die manier waarborgen wij de privacy van onze leerlingen en ouders/verzorgers. Om toegang te krijgen tot de app Parro moet de school u een koppelcode sturen. Op deze manier is de inhoud van de app alleen inzichtelijk voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Posthoorn. In de app plaatsen leerkrachten korte, informatieve berichten die voor de eigen groep en soms voor een groter deel van de school van belang zijn. Dat kunnen foto’s zijn van een feestelijke, sportieve of leerzame activiteit, een extra oproep voor begeleiding bij een activiteit of een reminder voor iets dat op de planning staat. Daarnaast worden er regelmatig bijlages verstuurd om u te informeren over bijvoorbeeld een gezonde lunch of over een activiteit die buiten schooltijd plaatsvindt. Daarnaast kunt u via de app uw kind(eren) absent melden en eventueel een gesprek starten met de groepsleerkracht.
De groepsleerkrachten hebben de app zo ingesteld, dat zij gedurende de eigen werkdagen meldingen vanuit de app kunnen ontvangen. Buiten deze werkdagen is de app voor de leerkrachten ‘inactief’.

Het Bijeen-e-mailadres:
Elke medewerker van Bijeen heeft een zakelijke email. Via dit e-mailadres kunt u de leerkracht een bericht sturen.
De e-mail  vanuit ParnasSys wordt gebruikt om te communiceren met betrokkenen (ouders/ externe partijen (bijv. school- maatschappelijk werk)) wanneer het gaat over de ontwikkeling/privacygevoelige informatie van de leerling. Indien nodig wordt er telefonisch contact opgenomen. Ouders kunnen het e-mailadres van de medewerker gebruiken om ze te informeren over belangrijke informatie omtrent hun zoon/dochter. Wanneer het een onderwerp betreft wat de directie aan gaat, dan kan er gemaild worden naar het e-mailadres van de school (obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl) of kan er telefonisch contact worden opgenomen (0528-241638).

Gebruik mobiele telefoon:
De leerkrachten gebruiken hun mobiele telefoonnummer niet voor zakelijk gebruik. Gedurende de reguliere schooldagen kunt u de school/de groepsleerkracht telefonisch of via de e-mail bereiken. Wanneer u de leerkracht tijdens schoolreizen of excursies vanwege een calamiteit wilt bereiken, dan kunt u school bellen. Zij zorgen dat er contact is met de desbetreffende leerkracht. Tijdens schoolkamp is de leerkracht voor calamiteiten mobiel bereikbaar.