Het aanmelden van nieuwe leerlingen:

Gedurende het hele schooljaar kunnen er nieuwe leerlingen aangemeld worden. Om te komen tot een weloverwogen besluit om uw kind bij ons aan te melden, bieden wij de mogelijkheid om kennis te komen maken met de school.  

Voor een rondleiding en een informatief gesprek kunt u een afspraak maken met Ilona van Leuveren, directeur (obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl). Ook zonder rondleiding is het mogelijk om uw kind bij ons aan te melden. Wanneer u besluit uw kind op onze school aan te melden, dan dient u het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend weer op school in te leveren, per post op te sturen of te e-mailen. 


Passend onderwijs en zorgplicht:

Op het moment dat het aanmeldformulier bij ons binnen is, heeft de Posthoorn zorgplicht. Wij hebben dan maximaal 6 weken de tijd om te bepalen of we deze leerling de zorg kunnen bieden die hij/zij op basis van de door u verstrekte informatie in het aanmeldformulier nodig heeft. In verreweg de meeste gevallen kan een leerling gewoon bij ons worden ingeschreven. Onze zorg en grenzen aan zorg staan beschreven in het document Ondersteunings Profiel 2023-2024.

Mochten wij tot de conclusie komen dat de Posthoorn de passende zorg niet kan bieden, dan gaan we samen met u op zoek naar een passende oplossing bij andere scholen in de stichting en/of regio die het wel kunnen bieden. 
 

Na inschrijving: 

Als uw kind nog 4 jaar moet worden, dan zal de groepsleerkracht van groep 1/2 voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u opnemen. In onderling overleg kan uw kind dan 5 dagdelen in de groep meedraaien. 

Vanaf de vierde verjaardag gaat uw kind dan definitief naar school. 

Bij nieuwe leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 kan in onderling overleg worden afgesproken wanneer hij/zij een keer kan komen ‘proefdraaien/meedraaien’. Als u besluit uw kind in te schrijven, dan stuurt de oude school de leerlinggegevens op. Naar aanleiding van deze gegevens wordt, daar waar nodig, getest en geprobeerd deze kinderen zo snel mogelijk binnen de groep op hun niveau te laten werken. 

Bij de overgang naar een andere school, hebben ouders het recht op het inzien van het onderwijskundig rapport, dat naar de nieuwe school gaat. 

 

Zie ook : Passend Onderwijs. Bij inschrijving conformeert de ouder zich aan het beleid van o.b.s. De Posthoorn en van Stichting Bijeen. 

Aanmeldformulier
Informatie aanmelding zij-instroom