Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit vier leden. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten, te weten: Informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, recht op overleg en initiatiefrecht.

Er wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd.

Leden van onze MR:

Voorzitter (namens de ouders) Victor van Leeuwen
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens leerkrachten) Rianne Rosendal
Lid (namens leerkrachten) Vincent Mennenga

Ouders als partner


Ouderbetrokkenheid

O.b.s. De Posthoorn ziet ouders als partners, als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders hebben verstand van hun kind, wij hebben verstand van onderwijs en samen kunnen we de goede dingen doen voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De lijntjes zijn kort en samen houden we elkaar geïnformeerd over onze leerlingen. Sowieso tijdens geplande gespreksmomenten, maar ook tussen deze momenten door weten ouders en leerkrachten elkaar goed te vinden. Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid op De Posthoorn en dat is iets waar wij heel erg blij mee zijn.

Ouderparticipatie; vele handen maken licht werk!

Daarnaast vinden er op De Posthoorn geregeld activiteiten plaats, waarbij ouderhulp ontontbeerlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer bij uitjes, het helpen bij het luizenpluizen of in onze bieb, het gezellig aankleden van onze school of het houden van toezicht op het plein als de leerlingen overblijven. Dit is maar een greep uit onze lijst met klussen waarbij ouders ons helpen!  Elk jaar ontvangen alle ouders een lijst waarop zij kunnen aangeven welke hulp zij (af en toe) kunnen bieden. En elk jaar blijkt ook weer hoe groot de ouderparticipatie is. De school wordt regelmatig bevolkt door verschillende ouders; we zijn laagdrempelig!