Ouderraad

Onze ouderraad neemt het voortouw in tal van grotere activiteiten. Te denken valt dan aan hulp bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en het ophalen van Oud Papier eens per twee maanden.

Zonder deze actieve oudergroep zouden veel activiteiten niet, of in zeer uitgeklede versie kunnen plaatsvinden. 

De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat uit 7 personen:

Voorzitter  Lerry Jager
Secretaris  Margaretha de Jong
Penningmeester  Seth Waninge
Lid  Annemarie Rosing
Lid Jesscia Bloemberg
Lid Henk Wesseling
Lid Kim Moes
   
   

Je neemt zitting in de ouderraad voor een periode van 3 jaar. Hierna kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op de zakelijke ouderavond die 1x per jaar wordt gehouden. Op deze avond wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële middelen.

De OR houdt zich bezig met allerhande activiteiten, zoals:

Mailen met de Ouderraad kan ook: or.deposthoorn@gmail.com