Ouderraad

Ouderbetrokkenheid

O.b.s. De Posthoorn ziet ouders als partners, als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders hebben verstand van hun kind, wij hebben verstand van onderwijs en samen kunnen we de goede dingen doen voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De lijntjes zijn kort en samen houden we elkaar geïnformeerd over onze leerlingen. Sowieso tijdens geplande gespreksmomenten, maar ook tussen deze momenten door weten ouders en leerkrachten elkaar goed te vinden. Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid op De Posthoorn en dat is iets waar wij heel erg blij mee zijn.

Ouderparticipatie; vele handen maken licht werk!

Daarnaast vinden er op De Posthoorn geregeld activiteiten plaats, waarbij ouderhulp ontontbeerlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer bij uitjes, het helpen bij het luizenpluizen of in onze bieb, het gezellig aankleden van onze school of het houden van toezicht op het plein als de leerlingen overblijven. Dit is maar een greep uit onze lijst met klussen waarbij ouders ons helpen!  Elk jaar ontvangen alle ouders een lijst waarop zij kunnen aangeven welke hulp zij (af en toe) kunnen bieden. En elk jaar blijkt ook weer hoe groot de ouderparticipatie is. De school wordt regelmatig bevolkt door verschillende ouders; we zijn laagdrempelig!
 

Onze ouderraad neemt het voortouw in tal van grotere activiteiten. Te denken valt dan aan hulp bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het ophalen van Oud Papier eens per twee maanden en de tweejaarlijkse Fancy Fair.

Zonder deze actieve oudergroep zouden veel activiteiten niet, of in zeer uitgeklede versie kunnen plaatsvinden. 

De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat uit 7 personen:

Voorzitter  Lerry Jager
Secretaris  Kim Moes
Penningmeester  Seth Waninge
Lid  Annemarie Rosing
Lid Jesscia Bloemberg
Lid Henk Wesseling
Lid Margaretha de Jong
   
   

Je neemt zitting in de ouderraad voor een periode van 3 jaar. Hierna kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op de zakelijke ouderavond die 1x per jaar wordt gehouden. Op deze avond wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële middelen.

De OR houdt zich bezig met allerhande activiteiten, zoals:

Mailen met de Ouderraad kan ook: or.deposthoorn@gmail.com