Nieuws & corona-informatie


De dagelijkse gang van zaken wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro .. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/

Beslisboom bij verkoudheid

De R zit weer in de maand en dat betekent dat kinderen weer met enige regelmaat verkouden zullen zijn. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. Daarnaast geldt met het oog op mogelijke Corona-besmettingen ook nog steeds: blijf thuis en laat je testen! Maar wanneer zijn de klachten nu dusdanig van aard dat thuisblijven inderdaad nodig is? In de bijlagen vindt u 2 beslisbomen die helpend kunnen zijn om uw kind al dan niet thuis te (moeten) houden.
Beslisboom 0-6 jaar
Beslisboom 7-12 jaar

Nieuws van onze sportfunctionaris Stefan Freriks: September Sportmaand
Voorheen organiseerden we rond deze tijd de sportmarkt Hoogeveen Sport!. Een markt waar de Hoogeveense sportaanbieders zich konden presenteren. In deze coronatijd kan deze helaas niet doorgaan. Als alternatief is er komende maand: September Sportmaand. De sportaanbieders hebben hun aanbod gepresenteerd op de website www.actiefjonghoogeveen.nl. Zie ook de informatie in deze flyer. 

Nieuwe gezichten: Mireille Schapelhouman, Metse Bijma, Jannes Hofsteenge en Annet Kreulen
Schooljaar 2020-2021 zal het team starten met een aantal nieuwe gezichten.
Juf Mireille Schapelhouman is onze nieuwe collega in groep 5-6 geworden.  Een ervaren juf met veel expertise in diverse vormen en soorten basisonderwijs. Zij is er op dinsdag, woensdag en donderdag.
Daarnaast komen er ook 2 nieuwe meesters bij ons werken. De ene meester is meester Metse Bijma, vers van de opleiding en hij zal het aanstaande zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Sanne gaan invullen. Vanaf 1 september is hij voor het eerst bij ons op school, waarop een inwerkperiode zal volgen, met kennismaking in en met alle groepen. U zult hem de komende weken al regelmatig zien.
De andere meester is meester Jannes Hofsteenge. Hij vervangt juf Rianne in groep 3-4, gedurende haar ziekte,- zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hij start vanaf 21 september op alle maandagen, donderdagen en vrijdagen. 
Omdat juf Sanne ook onze IB'er is, zullen ook die taken gedurende haar verlof worden overgenomen. Juf Annet Kreulen, IB'er op obs De Schuthoek, zal Sannes taken als IB'er vanaf 1 december overnemen. 
We verwelkomen hen met open armen en hopen dat zij een hele fijne tijd bij ons op de Posthoorn hebben! 
 

Communicatie met betrekking tot de coronamaatregelen
Onze oudercommunicatie verloopt via Parro. De communicatie afkomstig van Bijeen en de brieven die vanuit de Posthoorn naar onze ouders zijn gestuurd, zijn hier ook in chronologische volgorde terug te vinden; de nieuwste berichten staan onderaan.

Als u de link aanklikt, zal het document in een nieuw tabblad worden geopend.
Kwaliteitskaart - terug naar school vanaf 8 juni (gepubliceerd op 04-06-2020)
Begeleidende brief bij de Kwaliteitskaart - (gepubliceerd op 04-06-2020)
Ouderbrief stichting Bijeen over de start ná de zomervakantie (gepubliceerd op 15-08-2020)
Startbrief obs De Posthoorn, schooljaar 2020-2021 (gepubliceerd op 15-08-2020)
Gezondheidscheck: vragen voor bezoekers van de Posthoorn (gepubliceerd op 15-08-2020)
Brief Stichting Bijeen voortgang school en Coronamaatregelen (gepubliceerd op 18-09-20)


Scala kunst en cultuuractiviteiten:
Kinderkrant
Kinderen maken het bij Scala! Muziek, theater, dans, beeldende kunst of urban arts, wij willen alle kinderen helpen hun talent en passie te ontdekken! Binnenkort wordt op school deze kinderkrant verspreid voor alle gezinnen.
Kunstproeverij 7 t/m 19 september
In de kinderkrant staat het cursusaanbod voor kinderen van de basisschool én informatie over onze Kunstproeverij. Kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool kunnen van 7 t/m 19 september 2020 tot wel vier lessen naar keuze volgen in de verschillende kunstdisciplines. Na deze lessen kunnen ze stoppen of zich inschrijven voor lessen of cursussen naar keuze. Kinderen die al weten wat ze willen, kunnen zich natuurlijk ook direct inschrijven.


Jeugdfonds Sport en Cultuur
Graag wijzen wij u op de mogelijkheden die het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt aan gezinnen waar geen geld is voor cultuuronderwijs en de rol die leerkrachten hierbij kunnen spelen. Als intermediair kunt u eenvoudig online een aanvraag doen voor een bijdrage in het lesgeld. Meer informatie is te vinden via www.jeugdfondssportencultuur.nl. Hoe meer intermediairs, hoe meer kinderen we kunnen helpen. Op www.ontdekscala.nl vindt u een overzicht met kortingsmogelijkheden per gemeente.
Bij Scala streven we ernaar om kunst- en cultuureducatie bereikbaar te maken voor ieder kind. We zijn actief op tientallen scholen in Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf en we geven buitenschoolse lessen en cursussen op heel veel verschillende locaties in ons werkgebied.

Gezonde Schoolvignet Welbevinden behaald per 08-06-2020
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Vanuit onze visie is er de overtuiging dat leerlingen pas in staat zijn om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. Prettig en veilig naar school kunnen gaan, dat wil toch elke ouder voor zijn kind?

Daar hebben we met het hele team en onze leerlingen hard aan gewerkt het afgelopen jaar, om deze fijne sfeer, die zo tekenend is voor onze school, te kunnen behouden en borgen. Afgelopen week is daarom aan onze school het vignet Welbevinden Gezonde School toegekend. Met het vignet Welbevinden hebben we laten zien dat de we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn heel trots op dit behaalde resultaat!
 

Stichting Leergeld Hoogeveen
Niet in elk gezin is een vanzelfsprekendheid dat er een laptop voorhanden is waarmee de kinderen hun schoolwerk kunnen doen. Het is de vraag van alle gezinnen die dat nodig hebben de weg naar Stichting Leergeld Hoogeveen weten te vinden.

Gezinnen met een netto-inkomen tot max 120% van het minimum kunnen een beroep op Stichting Leergeld doen. Momenteel mogen / kunnen er geen huisbezoeken worden afgelegd. Ouders wordt gevraagd een afschrift van hun loonstrookje of uitkering aan ons te mailen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website   https://www.leergeld.nl/hoogeveen/doe-een-aanvraag/   .