Nieuws & corona-informatie


De dagelijkse gang van zaken wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro .. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/


Vacature groepsleerkracht 0,6 fte

Door vertrek van onze collega, zoeken wij vanaf de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe collega voor openbare basisschool De Posthoorn in Pesse om de kinderen in groep 5-6 op dinsdag, woensdag en donderdag les te geven. Als het werken op onze school jou aanspreekt, maar jouw voorkeur uitgaat naar een andere groep of dag, willen wij je ook vragen om op deze vacature te reageren.


Gezonde Schoolvignet Welbevinden behaald per 08-06-2020
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Vanuit onze visie is er de overtuiging dat leerlingen pas in staat zijn om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. Prettig en veilig naar school kunnen gaan, dat wil toch elke ouder voor zijn kind?
Daar hebben we met het hele team en onze leerlingen hard aan gewerkt het afgelopen jaar, om deze fijne sfeer, die zo tekenend is voor onze school, te kunnen behouden en borgen. Afgelopen week is daarom aan onze school het vignet Welbevinden Gezonde School toegekend. Met het vignet Welbevinden hebben we laten zien dat de we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn heel trots op dit behaalde resultaat!

Volledige opening basisscholen 8 juni: brief van de bestuurder
In deze brief vindt u informatie over de opening van de basisscholen van Bijeen vanaf 8 juni. Vandaag is ook de schoolspecifieke Kwaliteitskaart en de begeleidende brief naar onze ouders gecommuniceerd via e-mail en Parro. Eieractie 2020
Ondanks de Coronaperiode toch een fantastische opbrengst: 1085,30! Dank aan alle leerlingen, ouders en kopers van de eieren.

 

Stichting Leergeld Hoogeveen
Niet in elk gezin is een vanzelfsprekendheid dat er een laptop voorhanden is waarmee de kinderen hun schoolwerk kunnen doen. Het is de vraag van alle gezinnen die dat nodig hebben de weg naar Stichting Leergeld Hoogeveen weten te vinden.

Gezinnen met een netto-inkomen tot max 120% van het minimum kunnen een beroep op Stichting Leergeld doen. Momenteel mogen / kunnen er geen huisbezoeken worden afgelegd. Ouders wordt gevraagd een afschrift van hun loonstrookje of uitkering aan ons te mailen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website   https://www.leergeld.nl/hoogeveen/doe-een-aanvraag/   .


Communicatie met betrekking tot de coronamaatregelen

Onze oudercommunicatie verloopt via Parro. De communicatie afkomstig van Bijeen en de brieven die vanuit de Posthoorn naar onze ouders zijn gestuurd, zijn hier ook in chronologische volgorde terug te vinden; de nieuwste berichten staan onderaan. Ook de 'algemene' weektaken voor onze leerlingen staan ​​hier vermeld. De meeste leerlingen van onze school werken met zo'n weektaak. Mocht uw soort met een individuele aangepaste weektaak werken, dan ontvangt u deze rechtstreeks van de eigen leerkracht via Parro.

Als u de link aanklikt, zal het document in een nieuw tabblad worden geopend.

Brief Bijeen maatregelen ivm corona (gepubliceerd op 13-03-'20)
Brief Bijeen sluiting scholen (gepubliceerd op 15-03-'20)
Brief Tips voor oefenen (gepubliceerd op 15-03-'20)
Brief onderwijs Posthoorntijdens sluiten school ivm corona (gepubliceerd op 16-03-'20)
Brief groep 1-2 (gepubliceerd op 16-03-'20)
Brief groep 3-4  (gepubliceerd op 16-03-'20)
Brief groep 5-8  (gepubliceerd op 16-03-'20)
Brief groep 8 , bericht centrale eindtoets 2020 (gepubliceerd op 18-03-'20)
Bijeen-bewegings-bingokaart  (gepubliceerd 19-03-'20)
Corona nieuwsbrief obs De Posthoorn (gepubliceerd 19 -03-'20)
Huiswerkbrief 23 maart groep 3-4 (gepubliceerd 23-03-20)
Huiswerkbrief 23 maart groep 5-8 (gepubliceerd 23-03-20)
Beweeg-ganzenbordspel (gepubliceerd 24-03-20)
Brief digitaal huiswerk groep 3-4vanaf 26-03-20 (gepubliceerd 26-03-20)
Brief met nieuwe tips voor thuis groep 1-2 (gepubliceerd 30-03-20) \
Brief stichting Bijeen over verlenging maatregelen: school gesloten t / m 10 mei (gepubliceerd 31 -03-2020
Bijeen-bewegingsonderwijs (gepubliceerd 01-04-2020)
Brief voor ouders over het onderwijs tot 28 april (gepubliceerd 01-04-2020)
Informatiebrief voor alle leerlingen van stichting Bijeen (gepuliceerd 01-04-2020)
Informatie weektaak en veilig leren lezen, groep 3 en 4 (gepubliceerd 03-04-2020)
Informatiebrief en weektaak week 15, groep 2  (gepubliceerd 06-04-2020)
Informatiebrief en weektaak week 15, groep 3  (gepubliceerd 06-04-2020)
Informatiebrief en weektaak week 15, groep 4 (gepubliceerd 06-04-2020)
Informatie weektaak voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8  (gepubliceerd 06-04-2020)
Weektaak week 15, groep 5  (gepubliceerd 06-04-2020)
Weektaak week 15, groep 6  (gepubliceerd 06-04-2020)
Weektaak week 15, groep 7  (gepubliceerd 06-04-2020)
Weektaak week 15, groep 8  (gepubliceerd 06-04-2020)
Flyer Jeugdgezondheidszorg en GGD Drenthe over omgaan met de gevolgen van het coronavirus (gepubliceerd 06-04-2020)
Parrobericht over weektaak en contactmomenten tussen 7 en 15 april (gepubliceerd 07-04-2020)
Beweegopdrachten voor thuis door sportfunctionaris Stefan Freriks(gepubliceerd 08-04-2020), aanmelden voor de nieuwsbrief via de link in de brief
Beweegkwartet door meester Dick - kaarten onderbouw (gepubliceerd 08-04-2020)
Beweegkwartet door meester Dick - kaarten bovenbouw (gepubliceerd 08-04-2020)
Informatiebrief en tips groep 1-2 (gepubliceerd 13-04-2020)
Weektaak week 16 groep 3 (gepubliceerd 13-04-2020)
Weektaak week 16 groep 4 (gepubliceerd 13-04-2020)
Weektaak week 16 groep 5 (gepubliceerd 13-04-2020)
Weektaak week 16 groep 6 (gepubliceerd 13-04-2020)
Weektaak week 16 groep 7 (gepubliceerd 13-04-2020)
Weektaak week 16 groep 8 (gepubliceerd 13-04-2020)
Brief noodopvang in de meivakantie voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen (gepubliceerd 14-04-2020)
Beweeg-letter-fitness / beweegactiviteit week 5 (gepubliceerd 15-04-2020)
Weektaak week 17 groep 3 (gepubliceerd op 17-04-2020)
Weektaak week 17 groep 4 (gepubliceerd op 17-04-2020)
Weektaak week 17 groep 5 (gepubliceerd op 17-04-2020)
Weektaak week 17 groep 6 (gepubliceerd op 17-04-2020)
Weektaak week 17 groep 7 (gepubliceerd op 17-04-2020)
Weektaak week 17 groep 8 (gepubliceerd op 17-04-2020)
Digibordles bevrijding van Hoogeveen (gepubliceerd op 17-04-2020)
Koningsspelen spelkaarten (gepubliceerd 20-04-2020)
Koningsspelen printbladen (gepubliceerd 20-04-2020)
Brief voor ouders van stichting Bijeen (gepubliceerd 23-04-2020)
Kwaliteitskaart - terug naar school na een lock-downperiode (gepubliceerd 24-04-2020)
Nieuwsbrief 19-05-2020 (gepubliceerd 19-05-2020)
Brief van directeur-bestuurder Zweers Wijholds over de opening vanaf 8 juni (gepubliceerd op 03-06-2020)
Kwaliteitskaart - terug naar school vanaf 8 juni (gepubliceerd op 04-06-2020)
Begeleidende brief bij de Kwaliteitskaart - (gepubliceerd op 04-06-2020)Actuele schoolse zaken (voorjaar 2020)

De in juni 2020 geplande fancy fair is uitgesteld naar september. De definitieve datum volgt nog, als we met zekerheid kunnen zeggen dat het door kan gaan. 

In verband met de corona-maatregelen zijn de schoolreizen van groep 1 tot en met 6 uitgesteld. Deze zullen, als de maatregelen het toelaten, worden gepland in de Gouden Weken van schooljaar 2020-2021 (september). U wordt hierover geïnformeerd als er meer informatie beschikbaar is. 

Het schoolkamp van groep 7-8, dat is gepland op 17, 18 en 19 juni, laten we vooralsnog wel doorgaan. De musical van groep 5 tot en met 8 is verschoven naar donderdag 2 juli. We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of dit door kan gaan; het blijft afhankelijk van de besluiten die de regering voor ons in petto heeft.