Nieuws & corona-informatie


De dagelijkse gang van zaken wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/

Actuele schoolzaken
Vanwege Corona hebben we vanaf maandag 20 december helaas onze deuren weer moeten sluiten, tot in elk geval zondag 9 januari. Tijdens de persconferentie van 3 januari zal meer duidelijk worden over het vervolg vanaf maandag 10 januari 2022. Wij duimen in elk geval dat we alle leerlingen op 10 januari weer 'gewoon' kunnen begroeten! Veranderingen zullen rechtstreeks aan ouder(s)/verzorger(s) worden gecommuniceerd via Parro.

Brief verzoek betaling vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds) 2021-2022
In de bijlage vindt u een brief van de ouderraad over het betalen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds). Het betreft een ouderbijdrage voor de kosten van activiteiten die in het belang van de kinderen worden georganiseerd. Dit doet de ouderraad in samenwerking met het team. Hoewel het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage, wordt elke betaling zeer op prijs gesteld!
Namens de OR, Seth Waninge

Andere Schooltijden
Met ingang van maandag 23 augustus werken we op de Posthoorn met het 5-gelijke-dagenmodel. Dat houdt in dat alle groepen op alle dagen van de week dezelfde tijden naar school gaan en dat onze leerlingen tussen de middag allemaal overblijven. De schooltijden voor schooljaar 2021-2022 zijn: 
Maandag        8.20-14.00 uur
Dinsdag          8.20-14.00 uur
Woensdag      8.20-14.00 uur
Donderdag    8.20-14.00 uur
Vrijdag             8.20-14.00 uur
Donderdagavond 9 december 2021 heeft de tweede en laatste evaluatie van de Werkgroep Andere Schooltijden over de invoering van onze nieuwe schooltijden plaatsgevonden. Opnieuw waren er geen reacties in de postbus van de MR om samen te bespreken. Hieruit is de conclusie getrokken dat e.e.a. goed loopt en dat we op deze voet verder gaan. De schooltijden voor dit overstapschooljaar zijn 8.20-14.00 uur. Vanaf komend schooljaar wordt het dan de definitieve tijd: 8.30-14.00 uur. De klus voor de werkgroep zit er hierdoor op; de werkgroep is opgeheven.
Via Parro is het nieuwe rooster van de overblijfcommissie gedeeld (tot 18 februari) voor ouderhulp bij het overblijven. Noteert u even wanneer u bent ingeroosterd? In de Parro-app van het overblijven kunt u onderling proberen te ruilen als het u op een ander moment beter uitkomt. Ervaring van het afgelopen halfjaar is dat dat over het algemeen altijd goed komt.

Overblijfcommissie: zelfde klus, andere vrijwilligers
De samenstelling van de overblijfcommissie is vanaf december 2021 gewijzigd. Astrid Takens en Maartje Kramer: nogmaals dank voor jullie hulp bij het meedenken en roosteren van het overblijven. Jullie stokje is overgenomen door Chantal Luttje en Elles Veld. Chantal en Elles, welkom als lid van de overblijfcommissie!
 

Nieuwsbrieven
Praktische uitwerking 5-gelijke-dagenmodel 27-05-2021
Nieuwsbrief 22-06-2021
Brief 09-07-2021
Nieuwsbrief 20-08-2021
Nieuwsbrief 25-09-2021
Nieuwsbrief 25-10-2021
Nieuwsbrief 24-11-2021

 

Communicatie met betrekking tot de coronamaatregelen
Onze oudercommunicatie verloopt via Parro. De communicatie afkomstig van Bijeen en de brieven die vanuit de Posthoorn naar onze ouders zijn gestuurd, zijn hier ook in chronologische volgorde terug te vinden; de nieuwste berichten staan onderaan. Als u de link aanklikt, zal het document in een nieuw tabblad worden geopend.
Beslisboom naar school/ thuis blijven (gepubliceerd 20-08-2021)
Protocol basisonderwijs (gepubliceerd 20-08-2021)
Brief van onze directeur-bestuurder Jacqueline Verheggen (gepubliceerd op 09-09-21)
Brief m.b.t. het opheffen van de meeste Coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie op 14-09-2021
Nieuwsbrief 01-10-2021, kopje Coronamaatregelen (gepubliceerd op 01-10-2021)
Nieuwsbrief 25-10-2021, kopje Stand van Zaken (gepubliceerd op 25-10-2021)
Brief 03-11-2021 (gepubliceerd op 03-11-2021)
Nieuwsbrief 24-11-2021, kopje 
Corona-update n.a.v. aangepaste maatregelen 23-11-2021 (gepubliceerd op 24-11-2021)
Brief 05-01-2022 over heropening scholen per 10-01-2022 (gepubliceerd 05-01-2021)

Beslisboom bij verkoudheid
Hier vindt u de beslisboom die helpend kan zijn om uw kind al dan niet thuis te (moeten) houden (versie 24-12-2021). Samen kunnen we dan veilig naar school!

Richtlijn basisonderwijs
Via deze link vindt u de laatste versie (versie 14-12-2021).