Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures op De Posthoorn. Vacatures op andere scholen van Stichting Bijeen worden altijd gepubliceerd op de website van Stichting Bijeen: Bijeen-hoogeveen » Personeel » Vacatures

We zijn altijd op zoek naar geschikte invalkrachten. Bent u beschikbaar voor invalwerk op onze scholen, neem dan contact op met Marga Schonewille: m.a.schonewille@bijeen-hoogeveen.nl
Samen met haar kan dan worden bekeken wat de (actuele) mogelijkheden zijn om als invalleerkracht bij onze scholen aan de slag te kunnen gaan.