Schooltijden


 

Schooltijden 

Dag      
Maandag 08.30 - 14.00 uur    
Dinsdag 08.30 - 14.00 uur     
Woensdag 08.30 - 14.00 uur     
Donderdag 08.30 - 14.00 uur     
Vrijdag 08.30 - 14.00 uur     


Om op bovengenoemde tijden te kunnen starten met de lessen, gaat de bel om 8.25 uur. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. Voor 8.25 uur zijn er geen kinderen in school. Uitgezonderd de leerlingen leerlingen die in overleg met de pleinwacht naar binnen mogen. 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. Groepen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.

Inloop op het schoolplein groep 1-2:
Onze groep 1-2 start elke schooldag met een buitenspeelmoment, voor zij - met de hele groep tegelijkertijd, onder begeleiding van de leerkracht - samen naar binnen gaan. De overgang van thuis naar school verloopt op deze manier voor de leerlingen soepeler én er is op deze manier ook meer ruimte voor een (korte) overdracht met de leerkracht of voor het maken van een afspraak.


Margedagen (ontwikkeltijd team): leerlingen lesvrij  2022-2023:
Vrijdag 18-11-2022
Vrijdag 10-02-2023
Maandag 20-03-2023
Woensdag 17-05-2023
Maandag 03-07-2023

Bijeenmiddag (studiedag Stichting Bijeen voor alle scholen):
Woensdag 21-09-2022

Start kerst- of zomervakantie:
Vrijdag 23-12 (leerlingen om  12.00 uur vrij)
Vrijdag 21-07 (leerlingen om 12.00 uur vrij)


Vakantieregeling Hoogeveen 2022-2023

Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022  t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 april tot en met 10 april 2023

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 t/m 19 mei 2023

Pinksteren

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

24 juli t/m 1 sept 2023