Schooltijden


 

Schooltijden

Dag Ochtend Middag Bijzonderheden
Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur  
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  
Woensdag 08.30 - 12.15 uur  Vrij  
Donderdag 08.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur   
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  Groep 1 t/m 4 's middags vrij


Om op bovengenoemde tijden te kunnen starten met de lessen, gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de les. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot de bel gaat.

De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. Groepen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. Voor 8.25 en 12.55 uur zijn er geen kinderen in school. Uitgezonderd de leerlingen van de overblijfgroep, de kleutergroepen en leerlingen die in overleg met de pleinwacht naar binnen mogen.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen met hun ouders naar binnen.  Het binnenkomen en naar buiten gaan gebeurt onder toezicht. Om 8.30 uur en 13.00 uur zijn er geen ouders meer in het lokaal en start ook in de kleutergroep de les.