Schooltijden


 

Schooltijden 2021-2022

Dag      
Maandag 08.20 - 14.00 uur    
Dinsdag 08.20 - 14.00 uur     
Woensdag 08.20 - 14.00 uur     
Donderdag 08.20 - 14.00 uur     
Vrijdag 08.20 - 14.00 uur     


Om op bovengenoemde tijden te kunnen starten met de lessen, gaat de bel om 8.15 uur. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. Voor 8.15 uur zijn er geen kinderen in school. Uitgezonderd de leerlingen leerlingen die in overleg met de pleinwacht naar binnen mogen. 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. Groepen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.

Inloop op het schoolplein groep 1-2:
Onze groep 1-2 start elke schooldag met een buitenspeelmoment, voor zij - met de hele groep tegelijkertijd, onder begeleiding van de leerkracht - samen naar binnen gaan. De overgang van thuis naar school verloopt op deze manier voor de leerlingen soepeler én er is op deze manier ook meer ruimte voor een (korte) overdracht met de leerkracht of voor het maken van een afspraak.


Margedagen (ontwikkeltijd team): leerlingen lesvrij  2021-2022:
Maandag 30-08 (hele dag)
Woensdag 17-11 (hele dag)
Vrijdag 04-02 (hele dag)
Donderdag 14-04 (hele dag)
Dinsdag 28-06 (hele dag)

Bijeenmiddag (studiedag Stichting Bijeen voor alle scholen):
Woensdag 19-01 (halve dag, 12.00 uur vrij)

Start kerst- of zomervakantie:
Vrijdag 24-12 (leerlingen om  12.00 uur vrij)
Vrijdag 15-07 (leerlingen om 12.00 uur vrij)


Vakantieregeling Hoogeveen 2021-2022

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021  t/m 6 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag en Pasen

15 april tot en met 18 april 2022

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 t/m 27 mei 2022

Pinksteren

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022
  

Vakantieregeling Hoogeveen 2022-2023

Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022  t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

7 april tot en met 10 april 2023

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 t/m 19 mei 2023

Pinksteren

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

24 juli t/m 1 sept 2023