Schooltijden


 

Schooltijden 
Schooltijden zijn voor alle groepen van maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Alle leerlingen gaan alle dagen even lang naar school en iedereen blijft tussen de middag over.


Voor schooltijd
Vanaf 8.15 uur voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. Om 8.30 uur willen we starten met de lessen (binnen is beginnen), daarom gaat de bel al om 8.25 uur.  
Vanaf 8.15 uur mogen de leerlingen van groep 1 (en tot de kerstvakantie ook ouders van leerlingen in groep 2) met hun ouders de klas in.  We vragen de ouders van leerlingen van groep 1-2 om zich buiten de kring in de klas te begeven. De kring is een plek voor de leerlingen. Ook vragen we u in verband met een rustige start van de les om 8.30 uur om uiterlijk om 8.25 uur de klas weer te verlaten.  

De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot de bel gaat. Onder toezicht van de pleinwacht gaat groep 3 tot en met 8 vanaf 8.25 uur naar binnen.  De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. Groepen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.  


Pauzes
Alle leerlingen hebben een kleine speelpauze tussen 10.15 en 10.30 uur. Tussen de middag spelen alle leerlingen een half uur buiten. Alle ouders helpen een paar keer per jaar mee om samen met een leerkracht toezicht te houden (tussen 11.45-12.30 uur). Onze overblijfcommissie (bestaand uit een aantal ouders) maakt hiervoor het rooster. Dit rooster wordt zo tijdig mogelijk gedeeld via het oudercommunicatiekanaal Parro. In Parro wordt elk jaar een speciale ‘Overblijven-app’ aangemaakt, waarin het mogelijk is om onderling te ruilen als de ingedeelde dag of tijd niet zo goed uitkomt. 

Margedagen (ontwikkeltijd team): leerlingen lesvrij  2023-2024:
Alle leerlingen zijn elk schooljaar een aantal (mid)dagen vrij i.v.m. bijscholing van het team. Deze data vindt u hieronder en op het inlegvel, horend bij deze schoolgids. In de Parro-agenda kunt u de data ook terugvinden. 
- Donderdag 31-08 (laatste zomervakantieweek van de leerlingen)
- Woensdagochtend 20-09-'23
- Woensdag 15-11-'23
- Woensdag 31-01-'23 (let op, datum is gewijzigd!)
- Vrijdag 12-04-'24
- Vrijdag 28-06-'24

Bijeenmiddag (studiedag Stichting Bijeen voor alle scholen):
Woensdagmiddag 20-09-'23 (leerlingen lesvrij)

Start kerst- of zomervakantie:
Stichtingsbreed zijn alle leerlingen van Bijeen de laatste schoolmiddag voor kerst- en zomervakantie vanaf 12 uur vrij. Komend schooljaar vallen deze middagen op:
Vrijdag 22-12-'23 (leerlingen om  12.00 uur vrij)
Vrijdag 19-07-'24 (leerlingen om 12.00 uur vrij)

Sinterklaasfeest:
Op dinsdagmorgen 05-12-'23 vieren we in alle groepen ons Sinterklaasfeest. Alle leerlingen zijn aansluitend (vanaf 12.30 uur) vrij.

Kerstfeest:
Op woensdagavond 20-12-'23 vieren we op school in alle groepen ons kerstfeest. De avond zal worden afgesloten met een mini-musical voor alle ouders en andere belangstellende door alle leerlingen op het schoolplein. We verwachten dat alle leerlingen hierbij aanwezig zijn. Exacte tijden en andere details zullen t.z.t. via Parro worden gecommuniceerd.Vakantieregeling Hoogeveen 2023-2024

Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023  t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 tot en met 23 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen

29 maart en 1 april 2024

Meivakantie (inclusief Hemelvaart)

29 april t/m 10 mei 2024

Pinksteren

20 mei 2024

Zomervakantie

22 juli tot en met 30 augustus 2024