Openbare school


Onze school is een school van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Bijeen Hoogeveen. Dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, geen discriminatie en geweld. Als openbare school bieden wij onze lessen niet vanuit een bepaalde religie of levensovertuiging aan. 

Kenmerkend voor onze school is vooral:
Kleinschalig onderwijs veel aandacht voor het individu, normen en waarden, veel aandacht voor sociale emotionele ontwikkeling, goede scores op eindtoets, relatief hoge uitstroom VO.