In de praktijk


In de groepen 1 en 2 werken we rondom wisselende thema’s.
Dat betekent dat we uitgaan van praktische leersituaties, waarbij de kinderen geprikkeld worden tot leeractiviteiten met een rijk gevarieerd aanbod. Een leerkracht volgt een kind nauwlettend. Niet elk kind doet hetzelfde. In de praktijk uit zich dat in thema’s en diverse wisselende hoeken.

In de groepen 1 en 2 werken we met planborden. De kinderen kiezen zelf een activiteit. Daarnaast wordt er ook gewerkt met weektaken.

Vanaf groep 3 begint het meer 'schoolse' leren. We proberen waar dat mogelijk is tegemoet te komen aan de behoefte van (jonge) leerlingen om bewegend- en buiten te leren. 

Er wordt gewerkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Voor taal, lezen en rekenen wordt een model van Directe Instructie gebruikt om de leerstof over te brengen. Door goed te differentiëren in zowel de instructie als de verwerking, worden onze leerlingen passend worden begeleid door de leerkrachten. Bij de wereldoriënterende vakken is meer ruimte voor onderzoekend- en ontdekkend leren. 

Naast de instructielessen wordt er ook gewerkt met behulp van werkvormen van coöperatief leren. Dit begint al in groep 1 en loopt door tot en met groep 8. Kinderen leren op gestructureerde wijze om functioneel samen te werken met tweetallen of viertallen. Samenwerken is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid.