In de praktijk


In de groepen 1 en 2 werken we rondom wisselende thema’s.
Dat betekent dat we uitgaan van praktische leersituaties, waarbij de kinderen geprikkeld worden tot leeractiviteiten met een rijk gevarieerd aanbod. Een leerkracht volgt een kind nauwlettend. Niet elk kind doet hetzelfde. In de praktijk uit zich dat in thema’s en diverse wisselende hoeken.

In de groepen 1 en 2 werken we met planborden. De kinderen kiezen zelf een activiteit. Daarnaast wordt er ook gewerkt met weektaken.

Vanaf groep 3 begint het meer 'schoolse' leren. We proberen waar dat mogelijk is tegemoet te komen aan de behoefte van (jonge) leerlingen om bewegend- en buiten te leren. 

Er wordt gewerkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Voor taal, lezen en rekenen wordt een model van Directe Instructie gebruikt om de leerstof over te brengen. Door goed te differentiëren in zowel instructie, aanbod, tijd en verwerking, worden onze leerlingen passend begeleid door de leerkrachten. Bij de wereldoriënterende vakken is meer ruimte voor onderzoekend- en ontdekkend leren. 

Naast de instructielessen wordt er ook gewerkt met behulp van werkvormen van coöperatief leren. Dit begint al in groep 1 en loopt door tot en met groep 8. Kinderen leren op gestructureerde wijze om functioneel samen te werken met tweetallen of viertallen. Samenwerken is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. 


 

Fijn, veilig en gezond leer- en leefklimaat
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Vanuit onze visie is er de overtuiging dat leerlingen pas in staat zijn om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Onze school draagt zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een gezond, prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. Prettig en veilig naar school kunnen gaan, dat wil toch elke ouder voor zijn kind?