Passend onderwijsPassend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

Op obs De Posthoorn streven we ernaar om Passend Onderwijs te bieden aan elke leerling. Er is al veel expertise in huis. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een spelbegeleider, taalspecialist, rekencoördinator of gedragsspecialist. Ook is er een Interne Begeleider, wiens taak het is om de kwaliteitszorg op school te bewaken en alle zorgvragen van onze leerlingen te coördineren. De Interne Begeleider er is 1 dag per week werkzaam bij ons. Er is een goede samenwerking met veel externe partners, waardoor we heel veel leerlingen van goed passend onderwijs kunnen voorzien. En daar zijn we trots op!  Als u uw kind bij ons aanmeldt, hebben wij als school zorgplicht. In de meeste gevallen kan uw kind hier gewoon ingeschreven worden en zijn/haar schoolloopbaan starten of vervolgen.

Er zijn wel grenzen aan de (hoeveelheid) zorg die wij kunnen bieden. Vaak is er aanvullend onderzoek nodig om in kaart te brengen wat er dan nodig is om dat wel te kunnen bieden. In sommige situaties kan het voorkomen dat er extra zorg nodig is, die wij niet zelf kunnen bieden en die ingehuurd zal moeten worden. En soms is een andere school een beter passende plek voor uw kind. Uiteraard gaan wij dan samen met u en onze partners binnen ons Samenwerkingsverband op zoek naar die benodigde aanvullende zorg en/of een andere passende plek. Dat kan bestaan uit een deel ambulante begeleiding. Of een plaats op een andere school binnen stichting Bijeen, maar ook een van onze partnerscholen in de regio Hoogeveen die niet onder onze stichting vallen.

Om in kaart te brengen waar wij tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen, maken wij gebruik van een schoolondersteuningsprofiel. Deze wordt 2x per jaar ingevuld en aangepast. Groepsgrootte in combinatie met de hoeveelheid zorg in een groep wordt daar ingevoerd. Hieruit volgt een diversitieitsquotiënt. Dit zegt iets over de zorgzwaarte van een groep. Het document dat hier is terug te vinden geeft een beeld van de hoeveelheid zorg en de verdeling daarvan over onze groepen. In groepen waar de diversitieitsquotiënt boven de 1,5 is gekomen, wordt altijd besproken of er nog plaats is voor een extra leerling. Soms komen we dan tot de conclusie dat er grenzen bereikt zijn.

Er wordt ook een grens bereikt als er sprake is van benodigde (specialistische) zorg die hier op school niet (in voldoende mate) geleverd kan worden. Ook al is er in een groep op basis van het schoolondersteuningsprofiel dan "op papier" mogelijk nog wel ruimte; het onderwijs moet passend gemaakt kunnen worden bij de leerling. 

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van obs de Posthoorn.

Uitdagend aanbod voor begaafde leerlingen op de BIJEEN- scholen aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden. Klik hier voor meer informatie.


Samenwerkingsverband PO2203
Alle scholen in de regio Hoogeveen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO2203. Op het moment dat er grotere ondersteuningsvragen zijn, worden scholen ondersteund door specialisten van dit samenwerkingsverband. U kunt meer informatie vinden over dit Samenwerkingsverband op hun website: Home - Samenwerkingsverband PO2203 - Meppel Hoogeveen Steenwijk.


'Handle with Care'

Wij doen mee aan het project Handle with Care, waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling die huiselijk geweld heeft meegemaakt waarbij de politie is ingeschakeld de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.  Klik hier voor de brief die wij aan onze ouders hebben gestuurd voor meer informatie.