Passend onderwijsPassend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel
Op obs De Posthoorn streven we ernaar om Passend Onderwijs te bieden aan elke leerling. Er is al veel expertise in huis. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een spelbegeleider, taalspecialist, rekencoördinator of gedragsspecialist. Ook is er een Interne Begeleider, wiens taak het is om de kwaliteitszorg op school te bewaken en alle zorgvragen van onze leerlingen te coördineren. De Interne Begeleider er is 1 dag per week werkzaam bij ons. Er is een goede samenwerking met veel externe partners, waardoor we heel veel leerlingen van goed passend onderwijs kunnen voorzien. En daar zijn we trots op!  Als u uw kind bij ons aanmeldt, hebben wij als school zorgplicht. In de meeste gevallen kan uw kind hier gewoon ingeschreven worden en zijn/haar schoolloopbaan starten of vervolgen.

Er zijn wel grenzen aan de (hoeveelheid) zorg die wij kunnen bieden. Vaak is er aanvullend onderzoek nodig om in kaart te brengen wat er dan nodig is om dat wel te kunnen bieden. In sommige situaties kan het voorkomen dat er extra zorg nodig is, die wij niet zelf kunnen bieden en die ingehuurd zal moeten worden. En soms is een andere school een beter passende plek voor uw kind. Uiteraard gaan wij dan samen met u en onze partners binnen ons Samenwerkingsverband op zoek naar die benodigde aanvullende zorg en/of een andere passende plek. Dat kan bestaan uit een deel ambulante begeleiding. Of een plaats op een andere school binnen stichting Bijeen, maar ook een van onze partnerscholen in de regio Hoogeveen die niet onder onze stichting vallen.

Om in kaart te brengen waar wij tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen, maken wij gebruik van het MonPas-schoolondersteuningsprofiel. Dit door het samenwerkingsverband gebruikte instrument wordt door ons 2x per jaar ingevuld en aangepast. Groepsgrootte in combinatie met de hoeveelheid zorg in een groep wordt daar ingevoerd. Hieruit volgt een diversitieitsquotiënt. Dit zegt iets over de zorgzwaarte van een groep. Het document dat hier is terug te vinden geeft een beeld van de hoeveelheid zorg en de verdeling daarvan over onze groepen. In groepen waar de diversitieitsquotiënt boven de 1,5 is gekomen, wordt altijd besproken of er nog plaats is voor een extra leerling. Soms komen we dan tot de conclusie dat er grenzen bereikt zijn. Onze zorg en grenzen aan zorg staan beschreven in de MijnSchoolplan.nl-omgeving, in de module Ondersteunings Profiel 2023-2024:  U vindt hier het compacte schoolondersteuningsprofiel 2023-2024 van obs de Posthoorn.
Er wordt ook een grens bereikt als er sprake is van benodigde (specialistische) zorg die hier op school niet (in voldoende mate) geleverd kan worden. Ook al is er in een groep op basis van het schoolondersteuningsprofiel dan "op papier" mogelijk nog wel ruimte; het onderwijs moet passend gemaakt kunnen worden bij de leerling. 


Samenwerkingsverband PO2203
Alle scholen in de regio Hoogeveen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO2203. Op het moment dat er grotere ondersteuningsvragen zijn, worden scholen ondersteund door specialisten van dit samenwerkingsverband. U kunt meer informatie vinden over dit Samenwerkingsverband op hun website: Home - Samenwerkingsverband PO2203 - Meppel Hoogeveen Steenwijk.
 

Ouder- en jeugdsteunpunt Hoogeveen – Meppel – Steenwijk e.o.  geeft duidelijkheid over passend onderwijs
Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en de postcodegebieden 7951/7955 (Staphorst) en 8064 (Zwartewaterland).
Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Dat kan via e-mail, een contactformulier of telefonisch.  Bij vragen is het bestuurskantoor beschikbaar.


Talentklassen
Bijeen daagt uit!
Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van leerlingen die met hun handen werken, die meer of (heel) veel aankunnen. Onderwijs op maat is namelijk belangrijk voor alle leerlingen . Een optimale aansluiting van het onderwijs bij leerlingen die 'meer' kunnen of bovengemiddeld presteren is van hetzelfde belang.
De Plusgroep is een initiatief van Stichting Bijeen en komt tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde kinderen uit de groepen 6 t/m 8. De Plusgroep heeft als doel het ontwikkelen van talenten van meer begaafde kinderen, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel gebied. Het is een uitdagende plek waar begaafde kinderen en/of kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong effectief begeleid worden.
De Plusgroep is één keer in de twee weken en komt in plaats van een reguliere schooldag en is niet vrijblijvend. Er zullen ook activiteiten aangeboden worden die kinderen minder leuk of moeilijk vinden. De aangeboden activiteit bevat altijd een achterliggende gedachte en leeraspect. In de Plusgroep worden de kinderen uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden.

Het aanbod in de Talentklas Theorie
Bij meer begaafde leerlingen en/of leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is er behoefte aan leerstof die aansluit bij het denk- en verwerkingsniveau van het kind. In de Talentklas Theorie proberen we in deze behoefte te voorzien door een mix van verschillende activiteiten aan te bieden.
Deze activiteiten zijn onder andere gericht op: 21-eeuwse vaardigheden, creatief denken, samenwerken, filosoferen, sociale omgang, versterken positief zelfbeeld en het vergroten van de kennis.

Het aanbod in de Talentklas Praktijk
Vanaf schooljaar 2023-2024 start Stichting Bijeen met een pilot, genaamd Talentklas Praktijk. Deze Talentklas beoogt met name leerlingen met een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs, een dag per week passende praktijklessen te kunnen bieden. Doel is om deze leerlingen op praktische wijze klaar te maken voor het leven. Opdrachten die daarbij kunnen horen zijn recepten lezen, daarbij een boodschappenlijstje maken, fysiek boodschappen doen bij verschillende winkels en daardoor praktisch met geld leren rekenen. Dit staat nog in de kinderschoenen, de pilot neemt heel schooljaar 2023-2024 in beslag.

Toelating tot de Talentklassen
Samen met ouders wordt besloten welke leerlingen aangemeld worden voor de Talentklassen. Een toelatingscommissie bespreekt de aanmeldingen en koppelt terug of een leerling geplaatst kan worden. Ouders dienen een toestemmingsformulier in te vullen voor plaatsing van hun kind in de Plusgroep voor een schooljaar. 'Handle with Care'
Wij doen mee aan het project Handle with Care, waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling die huiselijk geweld heeft meegemaakt waarbij de politie is ingeschakeld de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.  Klik hier voor de brief die wij aan onze ouders hebben gestuurd voor meer informatie.