Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat uit groep  5 en groep 6 één leerling in de leerlingenraad is vertegenwoordigd. Vanuit groep 7 en 8 zijn er twee vertegenwoordigers. Ieder jaar wordt op Prinsjesdag de nieuwe leerlingenraad democratisch gekozen. 

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.
De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.

Onze leerlingenraad 2023-2024 bestaat uit: 
- Silke, groep 7
- Demi-Jane (voorzitter), groep 8
- Stan, groep 5
- Benthe, groep 6
- Evi, groep 7
- Femke (secretaris), groep 8

Waarom een leerlingenraad?


In de praktijk

Onze leerlingenraad vergadert ongeveer 1x per maand over diverse zaken. Actueel op onze school zijn momenteel: 
- veilig oversteken na schooltijd
- meedenken over alles rondom het nieuwe schoolplein
- bedenken van acties voor zowel het nieuwe schoolplein als voor goede doelen.

In de gang staat de ideeënbus, waar leerlingen van de school dingen kunnen aangeven die ze graag willen laten bespreken in de leerlingenraad. Dit is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen. 
Onze leerlingenraad heeft ook een eigen e-mailadres waarop zij bereikbaar zijn en van waaruit zij zelf acties kunnen uitzetten: leerlingenraad.posthoorn@gmail.com.