Roosters om organisatorische zaken goed te kunnen regelen

Via Parro en op papier worden benodigde roosters om schoolse zaken goed te kunnen organiseren met onze ouders gedeeld. Soms blijkt dat deze informatie achterhaald is, of moeilijk terug te vinden. U vindt op de website de meest actuele roosters. Om privacyredenen zijn telefoonnummers achterwege gelaten.

Voor het oversteken kunnen we nog hulp gebruiken! U kunt zich hiervoor aanmelden bij Nathalie Ems en/of Ilona van Leuveren: obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Beschikbare roosters: 
Oud papier 2021-2022
Overblijfrooster vanaf maandag 28 februari tot en met vrijdag 22 april 2022
Overblijfrooster vanaf maandag 9 mei tot en met vrijdag 15 juli 2022
Wasrooster 2021-2022
Oversteekrooster 2021-2022

Voor de verschillende activiteiten zijn in Parro diverse appgroepen aangemaakt. Daar kan onderling geruild worden.